Jestem absolwentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Fizjoterapia. Rozpoczynając studia wiedziałam, że chcę pracować z dziećmi, ale tymi najmniejszymi i najmłodszymi.

Już od pierwszych lat studiów odbywałam staże, praktyki oraz wolontariaty w placówkach specjalizujących się w terapii małych dzieci zarówno w Trójmieście jak i innych ośrodkach w Polsce.

Od kilku lat pracuję w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Gdyni oraz na oddziale Neonatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Pracuję z najmłodszymi często od pierwszych dni ich życia, ze zdiagnozowanymi nieprawidłowościami i zaburzeniami rozwojowymi takimi jak: wcześniactwo, zaburzenia napięcia mięśniowego, asymetrii, choroby genetyczne, wady wrodzone oraz nieharmonijny rozwój psychoruchowy.

W swojej pracy największą uwagę skupiam na dokładnej ocenie i analizie jakości wzorców ruchowych moich małych pacjentów, bo to ona będzie podstawą do kształtowania ich sylwetki i postawy oraz pozwoli im na doskonalenie umiejętności motorycznych w późniejszych latach. Regularnie uczestniczę w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

W terapii wykorzystuję metodę neurorozwojową w koncepcji Vojty. Do analizy rozwoju stosuję metodę oceny globalnych wzorców motorycznych wg Prechtla, metodę TIMP (Test of Infant Motor Performance) oraz fizjoterapeutyczną diagnostykę funkcjonalną. Zawodowo bardzo lubię pracować z wadami kształtujących się podczas rozwoju stóp. Dodatkowo w pracy wykorzystuję terapię trzewną-wisceralną, która uzupełnia mój warsztat pracy o możliwość dodatkowej analizy zaburzeń neurorozwojowych.

Jestem współautorką gdyńskiego poradnika: "Witaj na świecie, Maleństwo" - Link.

Facebook