Fizjoterapia i Rehabilitacja

Fizjoterapia sportowa

jest specyficzną formą fizjoterapii ortopedycznej, która zajmuje się leczeniem dysfunkcji stawowych i mięśniowo-powięziowych wynikających z kompensacji powstałych przez wieloletni specyficzny trening sportowy.

Fizjoterapia ortopedyczna

jest procesem, który rozpoczyna się dokładnie przeprowadzoną diagnostyką funkcjonalną, warunkującą dalszą ściśle ukierunkowaną terapię na problem pacjenta. Specjalizujemy się w leczeniu dolegliwości bólowych stawów kończyn dolnych i górnych oraz kręgosłupa.

Rehabilitacja pourazowa

jest to interwencja terapeutyczna mająca na celu jak najszybsze stworzenie optymalnych warunków do prawidłowego gojenia się uszkodzonej tkanki i powrotu funkcji.

Rehabilitacja pooperacyjna

jest kontrolowanym procesem przywracania sprawności fizycznej po interwencji chirurgicznej. Rehabilitacja przeprowadzane jest zgodnie z protokołami terapeutycznymi opartymi o współpracę z lekarzem prowadzącym.

Facebook